Ngày 19/5, Chi bộ Trường THPT Kim Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa

         Tại Đại hội, Chi bộ trường THPT Kim Bình tổng kết các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V đề ra. Đại hội tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025: Phấn đấu 100% cán bộ đảng viên, giáo viên, học sinh nhà trường được quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Hàng năm có 35% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. 100% cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cán bộ  giáo viên, nhân viên có trình độ chuẩn. Hạnh kiểm Khá, tốt từ 90% trở lên. Học lực Khá, giỏi đạt 30% trở lên. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 90% trở lên. Hàng năm trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Công Đoàn, Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp đảng viên mới 3 đồng chí trở lên. Phấn đấu hàng năm đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

      Sau một ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ và trách nhiệm. Đại hội Chi bộ trường THPT Kim Bình đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Chi bộ khóa VI; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ  XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Một số hình ảnh Đại hội:

 Các đại biểu dự Đại hội 

Các Đại biểu nhất trí thông qua một số nội dung của Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thúy Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng ảnh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 

Chi bộ trường THPT Kim Bình

Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT Kim Bình khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Ban biên tập - trường THPT Kim Bình